E - L kell 11.00-20.00
Spordihall 15
Bootstrap Slider
 • Üldinfo • Võimla avati 10. septembril 1988. aastal.

  Täismõõtmetes pallimängusaal 17 x 30 m (korvpall, võrkpall, tennis, sulgpall), lisaks maadlus- ja poksisaal.

   

    


  Paide linna võimla,  Karja 18a Paide 72718 Tel. +372 697 1482 info@paidesport.ee 

   

 • Paide linna võimla SISEKORRAEESKIRI •  

  • Võimla spordisaalide kasutamine toimub vastavalt SA Paide Spordikeskuse poolt kinnitatud tunniplaanile ja võistluskalendrile.
  • Treeningrühma eest vastutav isik lubab treeningus osalejad võimlasse 15 minutit enne treeningu algust. Treeningutes osalejad kasutavad neile treeninguks ettenähtud ruume ning ei sisene ruumidesse, kuhu neid pole lubatud.
  • Treeningrühma eest vastutav isik alustab ja lõpetab treeningu vastavalt tunniplaaniga kehtestatud ajakavale. Väljaspool treeningaega on võimlas viibimine keelatud!
  • Treeningu lõppedes tuleb spordisaalides kasutatud inventar ja treeningvahendid koristada ja asetada selleks ettenähtud kohta ning erimärgistus eemaldada.
  • Treeningrühma eest vastutav isik kontrollib, et treeningus osalejad vabastavad ruumid õigeaegselt, kustutab tuled ja lukustab uksed.
  • Võimlas võib harjutada ainult sportlikes riietes ning puhastes mittemääriva tallaga  sisespordijalatsites.

   

  Võimlas on keelatud:

  • olla rulaga, rulluiskudega, tõukerattaga või muu sportliku inventariga, mis ei ole seotud võimlas pakutava teenusega;
  • kaasa võtta klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid; 
  • suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine.

   

  • Valveta jäetud isiklike esemete eest SA Paide Spordikeskus ei vastuta. 
  • Jalgrattad lukustada võimla ees olevasse jalgrattaparklasse. 
  • Treeningutes osalejad peavad käituma viisakalt, hoidma puhtust ning täitma sisekorra- ja tuleohutuseekirju.
  • Treeningute korraldaja vastutab korra eest ja hüvitab tekkinud materiaalsed kahjud.
  • SA Paide Spordikeskus jätab endale õiguse korduvalt sisekorraeeskirja rikkunud isikuid võimlasse mitte lubada.